Populära sökningar

Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2013 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med tisdagen den 25 februari 2014, kl 08.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 17 mars 2014.

Fabege AB (publ)

25 feb 2014 08:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)