Populära sökningar

Intentionsavtal tecknat om överlåtelse av driften av Friends Arena

Ägarna bakom Swedish Arena Management AB har tecknat ett intentionsavtal med LUSS, Lagardère Unlimited Stadium Solutions, om att överlåta den långsiktiga driften av Friends Arena. Nu påbörjas en due diligence process som planeras vara klar efter sommaren 2014. Ett formellt övertagande av driftbolaget förväntas ske senast den 1 januari 2015.

Luss är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling och drift av multifunktionella arenor. De har ett nätverk av arrangörer och potentiella partners och driver arenor ibland annat Tyskland, Brasilien, Ungern, Frankrike, Ryssland, Italien Singapore och Polen. LUSS är ett helägt dotterbolag till Lagardère Unlimited med säte i Paris.

–Friends Arena är en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden och det känns oerhört värdefullt att få in en sådan professionell partner som LUSS. Med deras kompetens och nätverk kommer de på ett utomordentligt sätt kunna bygga vidare på den grund som lagts de första 15 månaderna, säger Christian Hermelin, Vd Fabege.

Resultatet för driften av Friends Arena förväntas utvecklas positivt med LUSS som operativt ansvarig för verksamheten.

Fabege AB (publ)

18 mar 2014 11:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 18 mars 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)