Populära sökningar

Rekordhög överskottsgrad och nettouthyrning

Under andra kvartalet tecknades två större projektuthyrningar med TeliaSonera och SEB, båda i Arenastaden. Genom uthyrningarna blev första halvårets rekordhöga nettouthyrning 258 Mkr. Dessutom uppgick överskottsgraden till starka 71 procent.

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar första halvåret 2014:

Det är glädjande att första halvåret bjuder på den högsta nettouthyrningen i Fabeges historia. Detta borgar för fortsatt värdeskapande och Arenastadens ställning som modernt attraktivt arbetsplatsområde stärks ytterligare. Jag är också glad över att transaktionsvinster och värdetillväxt i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka verksamhetsresultatet.

Vi ser framför oss en ökad aktivitet både i projektverksamheten och på transaktionsmarknaden. Med det fördelaktiga finansiella klimat som råder, och i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden, har Fabege alla förutsättningar att kunna leverera ett bra resultat 2014 där verksamhetens alla delar bidrar.

Fabege AB (publ)

4 jul 2014 08:02

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 4 juli 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)