Populära sökningar

Fabege inleder det nya året starkt!

Periodens resultat efter skatt ökade till 705 Mkr (240), motsvarande 4:26 kr per aktie (1:45). Överskottsgraden ökade till 70 procent (68), vilket är rekordhögt för att vara ett första kvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och värdetillväxten i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka resultatet.

–Trenderna med hög efterfrågan på hyresmarknaden, låga marknadsräntor och stigande hyresnivåer har nu tilltagit i styrka och blivit ännu tydligare i inledningen av det nya året. Den aktivitet vi upplever på marknaden och de siffror vi nu redovisar visar på en fortsatt positiv utveckling för Fabege, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

På marknaden finns ett ökat intresse för fastighetsinvesteringar och god tillgång till kapital.

–Den starka fastighetsmarknaden sätter press på avkastningskraven, och jag är övertygad om att vi inom kort kommer att se rekordnivåer, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

23 apr 2015 08:02

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.02 den 23 april 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)