Populära sökningar

Fabege och Peab delar upp ägandet i Råsunda

Via delägda Visio äger Fabege och Peab tillsammans byggrätterna på Råsundatomten. Den ursprungliga fastigheten omfattade cirka 16 tkvm befintliga kontorsbyggnader, cirka 19 tkvm kommersiella byggrätter och cirka 70 tkvm bostadsbyggrätter.

Fabege och Peab har nu kommit överens om att dela upp ägandet innebärande att Fabege förvärvar den kommersiella delen innefattande de befintliga kontorsbyggnaderna och den kommersiella byggrätten medan Peab förvärvar samtliga bostadsbyggrätter. På den kommersiella byggrätten ska Fabege som tidigare aviserats uppföra en kontorsbyggnad för bland andra Telenor Sverige.

- Vi genomför nu som planerat uppdelningen av byggrätterna på gamla Råsunda. Fabeges förvärv av de kommersiella byggnaderna och byggrätterna ligger i linje med vår fortsatta utveckling av Solna. Vi är glada att nu få ta helhetsansvaret för den fortsatta utvecklingen och byggnationen av den kontorsfastighet dit Telenor Sverige ska flytta under andra halvåret 2018, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

21 dec 2015 15:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)