Populära sökningar

Grönt ramverk för Nya SFF’s MTN program

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att Nya SFFs ramverk uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av den oberoende forskningsinstitutionen Cicero, vid Oslo universitet. Det ger också styrka till låntagarnas långsiktiga och ambitiösa arbete för en grönare verksamhet.

Med det Gröna ramverket kan Nya SFF emittera Gröna obligationer.

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

- Vi är mycket glada över möjligheten att emittera Gröna obligationer via Nya SFF. Det är roligt att våra satsningar på hållbara investeringar nu också kan matchas med hållbar finansiering, kommenterar Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 7 oktober 2015.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

7 okt 2015 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)