Populära sökningar

KPMG flyttar delar av sin verksamhet till Arenastaden

Det råder fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler i Arenastaden. KPMG har tecknat ett 7-årigt avtal om 4 400 kvm kontor samt förråd och garage till ett sammantaget hyresvärde på cirka 12,5 miljoner årligen. Inflyttning sker den 1 juli 2016.

Flytten berör delar av KPMGs medarbetare som idag arbetar i city och Norrort. Den nya adressen är Evenemangsgatan 17 och andra hyresgäster som redan tecknat avtal i samma byggnad (Uarda 7) är bland andra Svenska Spel, Sodexo och Handelsbanken. KPMG:s hyresavtal är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Very Good.

- Vi är stolta över att flyttströmmen till Arenastaden fortsätter och ser fram emot att hälsa KPMG:s medarbetare välkomna nästa sommar. Starka varumärken som KPMG stärker områdets attraktionskraft ytterligare, säger Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.

Fabege AB (publ)

3 jun 2015 07:50

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.50 den 3 juni 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.