Populära sökningar

Lyckad emission i Nya SFF

I januari lanserade Fabege tillsammans med Wihlborgs, Platzer, Diös och Catena ett gemensamt MTN-program om 8 000 Mkr genom det nyetablerade finansbolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF).

För Fabege är Nya SFF ett effektivt sätt att nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN och ett sätt att bredda basen för bolagets upplåningsstruktur.

Den 16 februari gick Nya SFF ut med ett emissionserbjudande som snabbt blev fulltecknat. Sammantaget tecknades obligationer om 2 025 Mkr på löptider mellan två och fem år, till såväl fast som rörlig ränta. Fabege lånar 675 Mkr mot säkerhet i fastigheter i denna emission.

Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB till 20 procent vardera.

– Vi är mycket glada över kapitalmarknadens stora intresse och att vår första emission i Nya SFF blev så lyckad. Genom Nya SFF har vi nu börjat nyttja ytterligare en finansieringskälla som komplement till dagens upplåningsstruktur, kommenterar Åsa Bergström, Ekonomi-och finanschef för Fabege.

Fabege AB (publ)

18 feb 2015 09:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 18 februari 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)