Populära sökningar

Ytterligare en lyckad emission i Nya SFF

I januari lanserade Fabege tillsammans med Wihlborgs, Platzer, Diös och Catena ett gemensamt MTN-program om 8 000 Mkr genom det nyetablerade finansbolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF).

För Fabege är Nya SFF ett effektivt sätt att nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN och ett sätt att bredda basen för bolagets upplåningsstruktur.

I februari emitterade Nya SFF obligationer om 2 025 Mkr på löptider mellan två och fem år, till såväl fast som rörlig ränta.

Nu har ytterligare ett emissionserbjudande om 297 Mkr tecknats under MTN-programmet varav Fabege lånar 185 Mkr på två år till en fast årlig ränta om 0,545 procent. Totalt utestående volym hos Nya SFF är, efter denna senaste emission, 2 322 Mkr med löptider mellan två och fem år, med såväl fast som rörlig ränta. Fabege lånar efter den nya emissionen totalt 867 Mkr via programmet.

–Det är glädjande att se det stora intresset från kapitalmarknaden och att Nya SFFs andra emission också kommer ut på konkurrenskraftiga villkor. Nya SFF erbjuder en finansieringskälla med konkurrentkraftiga priser som komplement till dagens upplåningsstruktur, kommenterar Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege.

Fabege AB (publ)

7 apr 2015 08:30

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 7 april 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)