Populära sökningar

Fabege gör affär med Peab

Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

I samband med kapitaliseringen av Arenabolaget i Solna KB (ABS) har ABS förvärvat tillgångar i anslutning till Friends Arena från Visio. Kvar i Visio finns därefter innehavet i Råsta som innefattar byggrätter i Solna. Råsta ägs till 75 % av Visio och till 25 % av Solna stad.

Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår preliminärt till 300 Mkr varav 200 Mkr erläggs genom en revers som förfaller i samband med att byggrätterna vinner laga kraft, dock senast den 31 december 2018. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabegekoncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med ca 550 Mkr.

Köpeskillingen för Distansen uppgår till 570 Mkr. Fastigheten är nyproducerad och delvis uthyrd till Johnson & Johnson. I affären ingår också ett nyuppfört p-hus samt en byggrätt om ca 15000 kvm kontor.

Tillträde sker i januari 2017.

- Båda affärerna passar väl in i Fabeges satsning på att fortsatt stadsdelsutveckling i de olika delarna av Solna, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

25 nov 2016 08:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 klockan 08:00 CET.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)