Populära sökningar

Fabege säljer i Gamla Stan

Fabege har avyttrat fastigheten Pan 1 i Gamla Stan till AB Parts & Paomees. Fastigheten är belägen med adress Stora Nygatan 40/Lilla Nygatan 23 och omfattar ca 3 150 kvm uthyrbar area varav merparten är kontor. 

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 180 Mkr och ger ett resultat om 15 Mkr före skatt respektive 23 Mkr efter skatt. Resultatet kommer att redovisas under tredje kvartalet.

-Pan var vår enda kvarvarande fastighet i Gamla Stan och försäljningen är i linje med vår affärside om renodling och fokusering på våra prioriterade områden, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

30 sep 2016 14:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)