Populära sökningar

Mer grön finansiering i Fabege

Fabege lånar 700 Mkr inom ramen för det gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

Nya SFF har emitterat 700 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 80 bps. Swedbank har agerat återförsäljare i denna transaktion. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List och har förfallodag 2018-12-03. I samband med emissionen har utestående obligationer med förfall i mars 2017 om totalt 185 Mkr återköpts.

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

-Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, finanschef Fabege.

Fabege AB (publ)

18 nov 2016 08:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)