Populära sökningar

Mia Häggström ny hållbarhetschef på Fabege

Fabege samlar nu ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor under en gemensam hållbarhetschef med ambitioner att vässa målen och öka tempot inom hållbarhetsområdet. Mia kommer närmast från en roll som miljö- och teknikchef på Fabege och har en längre tid varit drivande i många hållbarhetsfrågor inom företaget.

Fabege har en framskjuten position inom hållbarhetsfrågorna och blev under 2015 rankat som bästa fastighetsbolag i Norden i den årliga undersökningen Global Real Estate Sustainability Benchmark där över 700 företag genomlystes globalt. En anledning till detta är att hållbarhetsfrågorna är väl integrerade i alla processer och att det finns ett både brett och djupt engagemang internt.

- Vi har en ambition att fortsätta vara i framkant och vässar nu våra mål inom hållbar stadsdelsutveckling ytterligare. Kundernas krav kommer bara att fortsätta att öka och med Mia vid rodret är vi redo att ta nästa steg på vår resa, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Mia Häggström, Miljö- och teknikchef, Fabege, tel 08-555 148 54, 073-387 18 54Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

22 feb 2016 07:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.