Populära sökningar

Prisdifferentiering på gröna lån

Fabege har fram tills idag tecknat gröna finansieringar om totalt drygt 4 Mdkr, samt skapat utrymme om ytterligare cirka 1,4 Mdkr via grön obligationsfinansiering. Det senaste i raden är ett grönt banklån från Danske Bank som är först av bankerna med att erbjuda bättre villkor för gröna lån, då risken bedöms vara lägre, ett välkommet trendbrott. 

Fabege har som ambition att miljöcertifiera hela fastighetsbeståndet till 2018. I takt med miljöcertifieringsarbetet är målet att även finansieringen ska vara grön. Det förutsätter att fler banker utvecklar sina erbjudanden.

-Vi ser att intresset för grön finansiering ökar mer och mer. Tack vare ett nära samarbete med Fabege har vi utvecklat en ny typ av grönt banklån som stödjer Fabeges affärsidé om att skapa en hållbar stadsutveckling. Det är glädjande att se att gröna lån bidrar till attraktiva miljöcertifierade fastigheter, säger Karin Blomstrand senior kundansvarig på Danske Bank.

Lånet från Danske Bank uppgår till totalt 1,6 Mdkr och består av två delar, varav den gröna finansierar miljöcertifierade fastigheter.

-Det är ett trendbrott att finansmarknaden nuvaknat och även premierar hållbarhet. Det är positivt att finansmarknaden nui allt högre utsträckning tar sitt ansvar för klimatfrågan genom att erbjuda olika gröna finansieringsformer. De har stora möjligheter att påverka utvecklingen och i vår dialog med bankerna ser vi nu ett markant ökat intresse för dessa frågor, kommenterar Åsa Lind, finanschef Fabege.

I oktober 2015 tecknade Fabege en tioårig kredit om 939 Mkr avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB). Inom ramen för det gröna ramverket inom det delägda Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har Fabege hittills emitterat gröna säkerställda obligationer om totalt drygt 1,5Mdkr. I april lanserades ett grönt MTN-program om 2Mdkr, inom vilket gröna obligationer om totalt 600 Mkr hittills emitterats. Programmet var det första i sitt slag, med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

.

Fabege AB (publ)

21 nov 2016 07:50

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, Finanschef,  tel 08-555 148 508, 073-387 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)