Populära sökningar

Erik Paulsson lämnar ordförandeposten i Fabege

Fabeges styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 9 april 2018.

Det blir nu valberedningens uppgift att, i enlighet med ordinarie rutiner, föreslå val av styrelse inklusive ordförande inför årsstämman 2018.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2017 kl. 16.00 CET.

23 sep 2017 16:00

För ytterligare information

Bo Forsén, valberedningens ordförande, tel 0706-32 86 50
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)