Populära sökningar

Fabege finansierar sig mera grönt via SFF

Fabege har emitterat 300 Mkr i en treårig grön obligation via SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB)

Obligationen löper till 2020-05-29 med en ränta om 3-månaders Stibor + 105 bps och kommer att noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List. Swedbank har agerat emissionsinstitut i denna transaktion. Fabege har därmed utestående obligationer om totalt 2 548 Mkr via SFF, varav 1 866 Mkr är gröna obligationer.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och bolagets Gröna ramverk finns på www.svenskfastighetsfinansiering.se

-Vi kommer fortsätta att öka vår gröna finansering. Totalt utgör grön finansiering härmed 21 procent av vår totala finansering. Det är också glädjande att den prisdifferentiering vi sett på gröna banklån nu även börjar märkas för gröna obligationer, säger Åsa Lind, finanschef, Fabege.

Fabege AB (publ)

25 jan 2017 09:01

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)