Populära sökningar

Fabege utökar sitt gröna MTN-program med 3 Mdkr

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Fabege har beslutat att utöka ramen till 5 000 Mkr. I samband härmed publicerar bolaget ett tilläggsprospekt, daterat 13 september 2017, som uppdaterar och kompletterar grundprospektet, daterat 19 maj 2017, för MTN-programmet. De två prospekten ska läsas tillsammans och är båda godkända av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar ökar. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den initiala ramen om 2 Mdkr är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras under programmet är gröna. Emitterade obligationer noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

- Vi är mycket glada för den starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Den utökade ramen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Mer information om det gröna MTN-programmet finns på Fabeges webbsida; fabege.se/grontmtn

13 sep 2017 17:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)