Populära sökningar

Naturvårdsverket blir hyresgäst i nystartat projekt i Hammarby Sjöstad

Fabege har tecknat avtal med Naturvårdsverket om flytt till Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad, som nu moderniseras och byggs till. Det gröna hyresavtalet gäller 7 700 kvm, med en årshyra på cirka 24 mkr exklusive tillägg och löper på 6 år. Flytten planeras till våren 2019. 

Allt fler företag har upptäckt attraktionskraften i Stockholms södra delar. Här finns goda kommunikationer, väl utbyggda cykelbanor, unika miljöer som vilar på en historia och ett närområde i stark utveckling. I Trikåfabriken 9, har Naturvårdsverket hittat lokaler som passar deras verksamhetsutveckling och krav på nya arbetssätt. Byggnaden kommer att miljöcertifieras, och avtalet är grönt.

- Vi är oerhört glada över att ha hittat en lösning som passar Naturvårdsverket så väl. Att de väljer att flytta till Hammarby Sjöstad är ytterligare ett bevis på områdets kvaliteter. Vi ser att våra kunder uppskattar områdets industrihistoria och den höga servicenivån som till stor del uppstår tack vare blandningen av bostäder och kontor i en tät stadsdel, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege påbörjar nu projekt Trikåfabriken 9 med en beräknad investering på cirka 450 mkr. Tillbyggnaden kommer utgöras av en trästomme, ett förnybart material med låg miljöpåverkan som dessutom binder koldioxid. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå very good och får drygt 16000 kvm uthyrningsbar yta när den är klar. Genom det gröna hyresavtalet har parterna kommit överens om en gemensam miljöagenda för lokalen, som till exempel berör materialval, förnybar el och källsortering.

- Fabege har sedan många år arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor och Naturvårdsverkets krav på miljöcertifierade lokaler, grönt avtal och väl utbyggda cykelparkeringar passar våra värderingar väldigt väl, berättar Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef på Fabege.

Tenant & Partner har varit rådgivare åt Naturvårdsverket under processen.

För mer information om Trikåfabriken 9: www.trikafabriken9.se

Fabege AB (publ)

21 mar 2017 07:50

För ytterligare information

Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef Fabege, tfn 08-555 148 62, mobil 073-986 15 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.