Populära sökningar

Fabege erhåller investment grade rating från Moody’s (Baa3, stable outlook)

Fabege har idag erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa3, stable outlook.

Fabege är sedan många år aktiva på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat, säkerställda obligationer (via Svenska Fastighetsfinansiering) och genom ett grönt icke säkerställt MTN-program. Totalt uppgick finansiering via obligationer och företagscertifikat till drygt 10 Mdkr per 2017-12-31. Ramen för Fabeges gröna MTN-program uppgår till 5 Mdkr och utestående obligationer inom programmet uppgick till 2,7 Mdkr per årsskiftet.

- Vår ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom vårt gröna obligationsprogram. Kreditratingen från Moody’s ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.

–Vi har nu tagit nästa steg i vår finansiella profilering. För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom betyget från Moody’s, kommenterar Åsa Bergström, Vice VD och CFO på Fabege.

Fabege AB (publ)

16 feb 2018 07:50

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08

”Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2087 kl. 7.50 CET.”

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)