Populära sökningar

Arenastaden går i bräschen för hållbart resande

Forskning visar att samhället bör halvera utsläppen av växthusgaser var tionde år. Det motsvarar en minskning av utsläpp på minst 7 procent per år om världen ska klara 1,5-gradersmålet som beslöts vid klimatmötet i Paris 2015.  För att påvisa genomförbarheten av detta har Fabege beslutat att fortsätta driva utvecklingen mot hållbart resandet till och från Arenastaden.

Arenastaden, en av Sveriges snabbast växande stadsdelar med drygt 20000 medarbetare, blir det största företagsområdet i landet att bryta ner klimatmål för transportsektorn till lokal nivå med syfte att visa att detta är möjligt. Ambitionen är att kartlägga resvanor, transportbehov samt medarbetarnas önskemål om förbättringar rörande det dagliga resandet till, från och inom området.

I avsikt att hantera klimatanpassning av företagens resor i området tillämpas den strategiska processledningsmodellen CERO som utvecklats av docent Markus Robèrt på KTH i hans doktorsavhandling. En digital enkät går ut till företagens medarbetare under perioden februari till april. Resultaten kommer ligga till grund för CERO-analysen och den målorienterade handlingsplan som utvecklas för området.

– Det är svårt att hitta ett lokalt område som är mer lämpat att ta lead i transportutvecklingen än Arenastaden, där en kombination av tongivande stora företag, tillsammans med Fabege som dominerande fastighetsägare, tar ett samlat grepp mot ställda mål utifrån en vetenskapligt och empiriskt beprövad metodik, säger docent Markus Robèrt på KTH.

I dagsläget har CERO implementerats i ett hundratal stora företag, kommuner och företagsområden i landet, men aldrig i en hel stadsdel. Fabeges projekt med ambitionen att bidra till än mer hållbart resande för alla som arbetar i Arenastaden är möjligt tack vare det nära samarbete mellan företagen som finns i området. Här har företag med en ambitiös agenda för klimatet samlats och som nu, tillsammans med Fabege, kollektivtrafiken och kommunen engagerar sig för att förbättra tillgängligheten i form av kollektivtrafikförbindelser, cykelvägar, omklädningsrum, cykelförvaring, laddmöjligheter för elfordon, förutsättningar för digitala möten, flexibla arbetsformer och mycket annat.

– "Det här är första gången vi gör undersökningen på ett helt område, men det är också då vi kommer att få en verklig möjlighet att påverka och göra skillnad på riktigt. Vi planerar att samarbeta med SL och andra aktörer för att se till att fler bilpendlare får tillgång till bättre kollektivtrafik-möjligheter. En hypotes som vi vill utforska till exempel är vad en ny busslinje från Ropsten till Arenastaden skulle innebära i minskade utsläpp", säger Mia Häggström, Hållbarhetschef
på Fabege.

Flera initiativ har redan startats i Arenastaden. Ett exempel är Urban Services som ska skapa ett lokalt hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde till och från Arenastaden. Målet är att kunna minska antalet transporter i Arenastaden med 70 procent. Ett annat exempel är att samtliga Fabeges servicebilar redan 2017 enbart består av elbilar.

15 apr 2019 12:00

För ytterligare information

Mia Häggström, Hållbarhetschef, telefon 08-555 148 54 eller 073-387 18 54
Markus Robèrt, Docent på KTH, telefon 070-767 12 41

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.