Populära sökningar

Delårsrapport januari – mars 2019

Ökade hyresintäkter och ett starkt förvaltningsresultat

  • Hyresintäkterna ökade till 718 Mkr (614). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 509 Mkr (439). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 19 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 71 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent till 366 Mkr (274).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 324 Mkr (2 783).
  • Nettouthyrning uppgick till -107 Mkr (9) efter att Skatteverket sagt upp sitt avtal i Nöten 4
    för avflytt.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 148 Mkr (2 539), motsvarande 3:47 kr per aktie (7:86).

-”Året inleddes med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt främst genom projekt och ökade hyresnivåer. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror. Den negativa nettouthyrningen under kvartalet var ett resultat av Skatteverkets beslut att flytta till nya lokaler.” kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter

-” Fabege har alla möjligheter att fortsätta sin värdeskapande framgångsrika utveckling. Stockholm står starkt och växer, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Våra värdeskapande projekt fortsätter att bidra till Fabeges totala resultat. Vi arbetar intensivt med att få klart fler planlagda byggrätter att erbjuda Stockholmsmarknadens kontorskunder”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan sker via länken. Presentationen går också att följa via webbsändning.

En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 10:30. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: UK: +44 33 33009265, US: +1833526838, Sve +46 8 50 55 83 66

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 07:30 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2019 klockan 07:30 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

12 apr 2019 07:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)