Populära sökningar

Fabege erhåller topplacering i global hållbarhetsranking

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege med 8 poäng och rankas nu högst i kategorin kontor norra Europa.

Utvärderingen omfattar ett brett spektrum såsom miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Fabege har under det senaste året stärkt sin position genom förbättringar bland annat avseende riskhantering, miljöcertifierade fastigheter och minskad klimatbelastning.

Fabeges mål är att utveckla attraktiva stadsdelar där det finns förutsättningar för människor och företag att prestera och må bra. Med vårt långsiktiga perspektiv och samlade fastighetsbestånd kan vi bidra till att göra investeringar i hela stadsmiljön. Det kan handla om allt från att förbättra möjligheterna till kollektivt resande, underlätta för cyklister, uppmuntra till en hälsosam livsstil, till att skapa trygga gatumiljöer med gröna oaser och ett lockande serviceutbud.

–Jag är oerhört stolt över den position och förbättring vi åstadkommit. Vi vet att vårt arbete skapar värde och goda förutsättningar för både kunder och andra intressenter, kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege har utmanande målsättningar i sin roll som hållbar stadsutvecklare, bland annat:

  • Klimatneutral förvaltning år 2030.
  • Miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen, idag 83 procent av den totala ytan.
  • Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 80 kWh/kvm, idag 98 kWh/kvm.
  • 100 procent grön finansiering, idag 77 procent.

Fabege AB (publ)

11 sep 2019 14:00

För ytterligare information

Mia Häggström, hållbarhetschef, tel 08-555 148 54, 0733-87 18 54

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.