Populära sökningar

Fabege förvärvar ytterligare en utvecklingsfastighet i Flemingsberg

Fabege har förvärvat del av fastigheten Generatorn 2 från Skanska för 60 Mkr.

Den förvärvade delen är idag obebyggd och kommer att utvecklas för kommersiellt ändamål. Tillträde kommer att ske efter att detaljplan och fastighetsreglering vunnit laga kraft.

- Vi är glada att vi fått möjlighet att förvärva marken från Skanska.Genom förvärvet får vi en möjlighet att snabbare komma igång med utvecklingen av Flemingsberg vilket är mycket glädjande. Vi ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med Huddinge kommun och med våra grannar i området säger Christian Hermelin, VD Fabege.

3 jul 2019 15:35

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Klaus Hansen Vikström, VVD, affärsutvecklingschef, 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)