Populära sökningar

Fabege överträffar den svenska energiöverenskommelsen

Sveriges långsiktiga inriktning för svensk energipolitik,  Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. Fabege uppnådde en faktisk sänkning av energianvändningen för hela förvaltningsbeståndet om 49 procent redan 2018 och fortsätter nu effektiviserings-arbetet ytterligare.

Fabeges nya energieffektiviseringsmål är uppdelat i etapper, varav den första ”50-procentsmålet” ska uppnås redan i år. Nästa milstolpe, som förväntas nås redan 2023, är en genomsnittlig energianvändning på 80 kWh/kvm, vilket är nära en 60 procentig minskning mot 2005.

Vid årsskiftet redovisade Fabege en förbrukning på 98 kWh/kvm och år 2005 var motsvarande siffra 193 kWh/kvm. Beståndet delas i två delar, nyare fastigheter som fått bygglov efter 2012 som har en målsättning på 50 kWh/m2och äldre fastigheter som har en målsättning på 90 kWh/m2.

– Vi har haft ett stort fokus på energieffektiviseringsfrågorna sedan början av 2000-talet och vi vill hela tiden spänna bågen för att nå längre. Tack vare ny teknik finns helt nya möjligheter och vi är till exempel extra stolta över vårt nya projekt att bygga Skandinaviens första noll-energi hotell där fasaden kommer att ha solceller och vi borrar för geoenergi, säger Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.

Ett viktigt delmål som kommer att bidra till det övergripande energieffektiviseringsmålet gäller solenergi där Fabege gör ett långsiktigt åtagande att öka andelen förnybar energi i fastighetsbeståndet. Detta ska åstadkommas med en utbyggnadstakt av solceller om minst 320 MWh per år där varje nybyggnadsprojekt kommer att nyttja solenergi samtidigt som solceller även kommer byggas i det befintliga beståndet.

Fabege AB (publ)

Mer info om den svenska energiöverenskommelsen:
Överenskommelse om den svenska energipolitiken gjordes 2016 då Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, effektiv energianvändning och med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Länk till mer info: https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/

23 apr 2019 07:00

För ytterligare information

Caroline Ödin, Energistrateg Fabege, telefon 08-555 148 71 eller 072-515 59 2

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.