Populära sökningar

Fabege publicerar årsredovisningen för 2018

2018 var ett mycket framgångsrikt år med hög färdigställandegrad och stora inflyttningar. Det gör oss till en av de största kontorsutvecklarna i Sverige. Vi fortsatte att utveckla vårt hållbarhetsarbete och nu är 82 procent av fastighetsbeståndet miljöcertifierat samt all större nyproduktion.

Året präglades av flera stora inflyttningar. Sammanlagt övergick hela 126 000 kvm från projekt till förvaltning under året. Vi började även vår satsning i Flemingsberg där vår vision är att ge plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50000 besökare, i en stadsdel som erbjuder både arbetsplatser och bostäder samt ett pulserande stadsliv.

Läs mer om vår verksamhet i årsredovisningen som finns på vår webbplats www.fabege.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under mars månad.

Fabege AB (publ)


Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari klockan 13:30 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Kangert, IR-ansvarig, telefon 08-555 148 40 eller 073-092 72 49


Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

25 feb 2019 13:30