Populära sökningar

Fabege säljer Pelaren 1 i Söderstaden till KPA Pension

Försäljningen är i linje med Fabeges övergripande strategi att avyttra fullt utvecklade fastigheter och skapa nya värden genom att fortsätta utveckla byggrätter i attraktiva tillväxtområden i Stockholm. Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 608 Mkr.

I enlighet med gällande redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring om 138 Mkr i andra kvartalet 2019. Tillträde beräknas till 1 juli 2019.

Pelaren 1 med sina cirka 21500 kvm utgör idag ett nytt landmärke mitt emot Tele2 Arena och Globen där det tidigare bara fanns en grusplan. Tack vare Fabeges uppförande av det nya kontorshuset har en lugn lokalgata på Pastellvägen och ett skydd mot Nynäsvägen för de boende skapats. I bottenvåningen finns en restaurang som är öppen för allmänheten som bidrar till en levande gatumiljö. Mobiloperatören Tre är den enskilt största hyresgästen och disponerar cirka 70 procent av byggnaden.

"Försäljningen bevisar att transaktionsmarknaden är fortsatt stark i Stockholm. Efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är god och vi ser ingen avmattning i antal förfrågningar från institutionella placerare," säger Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Chef Affärsutveckling på Fabege.

Byggnaden färdigställdes under hösten 2018 och är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

Catella har varit transaktionsrådgivare.

Fabege AB (publ)

För mer info om projektet att skapa Tres nya kontor: www.fabege.se/tre

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 april 2019, kl 13:00 CET.

6 maj 2019 13:00

För ytterligare information

Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Chef Affärsutveckling Fabege, telefon 08-555 148 74 eller 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.