Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2020

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt osäker hyresmarknad, en stark återhämtning på kapitalmarknaden och en mer positiv syn på fastighetsvärderingarna. Fabege redovisar stabila hyresintäkter och positiva värdeförändringar i kvartalet såväl som för hela perioden.     

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 103 Mkr (2 132). Minskningen berodde främst på fastighetsförsäljningar samt netto 26 Mkr i beviljade rabatter med anledning av covid-pandemin. Iidentiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5procent (14).
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 584 Mkr (1 605). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 7 procent (17).
  • Överskotts­graden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 104 Mkr (1 138).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1941 Mkr (3 865).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 133 Mkr (3 504), motsvarande 6:50 kr per aktie (10:60).
  • Nettouthyrningen uppgick till 4 Mkr (-92).
  • Soliditeten uppgick till 52 procent (51) och belåningsgraden uppgick till 35 procent (36).

”Jag är glad att Fabege står starkt i den kris vi alla går igenom. Resultatet visar på ett starkt bolag med en stabil verksamhet. Samtidigt fokuserar vi nu på de löpande uthyrningsdiskussionerna med målet att förbättra nettouthyrningen och uthyrningsgraden. Vår övertygelse är att kontor kommer att behövas mer än någonsin för att utveckla bolag, bygga kultur och gemenskap. Vårt mål är att alltid vara en bra partner för våra kunder, att lyssna och att utvecklas tillsamman”, kommenterar Stefan Dahlbo VD.

Fabege AB (publ)


Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 håller Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO en svensk telefonkonferens. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer SE: +46 8505583 73 UK: +44333300 92 65
US: +1833526 83 96

En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: SE: +46 8505583 69 UK: +44333300 92 62 US: +1833823 05 87

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 07:30 CET.Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

20 okt 2020 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD, 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)