Populära sökningar

Fabege först med 100 procent grön finansiering

Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna. Därmed är Fabege först ut bland svenska fastighetsbolag att uteslutande välja grön finansiering.

Med en total belåning på 26 miljarder kronor (per 30 september 2020) är Fabege en av Sveriges största låntagare och kan således genom att föregå med gott exempel bidra till en grönare finansmarknad. Grön finansiering ger än mer robust låneportfölj som klarar kriser bättre samt förtroendefulla relationer till kreditgivare och därtill lägre finansieringskostnad.

"Vi är glada och stolta över att ha privilegiet att delta som en aktiv part i den stora omvandlingen mot en alltmer hållbar och ansvarskännande finansmarknad. För att klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås krävs att hela den finansiella världen tar ett stort ansvar för klimatet", kommenterar Åsa Lind, finanschef på Fabege.

Sedan tidigare är all Fabeges kapitalmarknadsfinansiering grön, såväl obligationer som företagscertifikat, liksom större delen av bankfinansieringen och nu har de sista fem procenten av finansieringen konverterats till gröna avtal. Vid ny finansiering är kravet alltid att den ska vara hållbar.

"Helgrön finansiering ställer krav på oss att fortsatt vara på tårna, hållbarhet ska prägla oss i allt vi gör och vi arbetar ständigt för att flytta fram positionerna och vara i täten för svensk fastighetsbransch hållbarhetsarbete", fortsätter Åsa Lind.

Fabege har sedan länge haft det uttalade målet att all finansiering ska bli grön vilket möjliggörs av bolagets ambitiösa hållbarhetsarbete som bland annat resulterat i att Fabeges samtliga förvaltningsfastigheter är hållberhetscertifierade. Fabege har som målsättning att hela förvaltningen ska vara klimatneutral 2030 och har goda förutsättningar att nå även detta mål.

"Fastigheter är den verksamhet som lämnar störst avtryck i miljön och det är därför viktigt att vi som bransch är i framkant i hållbarhetsarbetet. Hela vårt fastighetsbestånd är hållbarhetscertifierat och grön finansiering är ytterligare ett viktigt led i hållbarhetsarbetet. Fastighetsbranschen har visat att den tar frågan på allvar men nu sätter Fabege ribban för grön finansiering och utmanar branschens övriga aktörer att följa efter", kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Hållbarhetsfakta om Fabege:

  • GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) har utsett Fabege till Global ledare 2020
  • 100 procent av förvaltningsbestånd och nyproduktion är hållbarhetscertifierat enligt BREEAM In-Use eller BREEAM-SE
  • Verksamhetens genomsnittliga energianvändning är låg och ligger under 80 kWh/kvm Atemp
  • Alla strategiska leverantörer och samarbetspartners är hållbarhetsgranskade

För mer information om våra ambitiösa hållbarhetsmål och vår gröna finansiering, besök oss på www.fabege.se.

Fabege AB (publ)

21 dec 2020 06:45

För ytterligare information

Åsa Lind, finanschef, +46 8 555 148 08, asa.lind@fabege.se
Mia Häggström, hållbarhetschef, +46 8 555 148 54, mia.haggstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.