Populära sökningar

Fabege förvärvar fastighet samt ägarandel i konsortiet SBD från WA Fastigheter

I Flemingsberg pågår just nu Sveriges största stadsutvecklingprojekt. Fabege har förvärvat fastigheten Regulatorn 2, som ligger centralt i området, och utgör en viktig pusselbit i framväxandet av det framtida Flemingsbergsdalen. I samband med förvärvet har även en överenskommelse träffats med WA Fastigheter om att Fabege blir ensam ägare av konsortiet SBD.

Fabege kommer att arbeta vidare med visionsarbetet och utvecklingen av Flemingsbergsdalen tillsammans med Huddinge kommun. Utgångspunkten blir det tidigare arbete som gjorts inom ramen för konsortiet och det planprogram för Flemingsbergsdalen som kommunfullmäktige antog i april 2020. Köpeskillingen uppgår till 760Mkr och tillträde till Regulatorn 2 sker den 31 augusti 2020.

- Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många år och vi ser, precis som i Arenastaden, fördelar att ha stor rådighet över området där vi verkar. Nu när planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och vi går in i nästa fas är det naturligt att Fabege tar en än större roll och driver detaljplanerna, säger Stefan Dahlbo, koncernchef Fabege.

Idag samlar Flemingsberg cirka 15000 boende, högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter, och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i utbudet av framförallt arbetsplatser mellan norra och södra Stockholm. Utvecklingsplanerna för hela Flemingsbergsdalen omfattar totalt över 1 miljon kvadratmeter avsedda för både bostäder och kommersiellt bruk.

- Tillsammans med kommunen kommer vi att skapa en plats där kunskap driver näringslivet, med attraktiva bostäder och där innovationer skapas i samarbete med akademierna. Tack vare vårt goda samarbete med WA Fastigheter under den första fasen av utvecklingsarbetet, har vi kommit en bra bit på väg och gemensamt satt Flemingsbergsdalen på kartan, kommenterar Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet.

I februari offentliggjordes det att Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern beslutat att flytta sin verksamhet från Nacka till Flemingsberg. Fabege kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder (innehållande smedja, snickeri, måleri och tapetseri), två repetitionssalar samt kostymförråd i en helt ny byggnad på cirka 12 000 kvm som beräknas stå klar under 2024.

Visionen för år 2050 är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och attraktivt boende. En inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö.

Fabege AB (publ)

16 jul 2020 08:00

För ytterligare information


Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet SBD och chef affärsutveckling Fabege, tel 070-239 34 81
 

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 14.30 CET.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.