Populära sökningar

Fabege inkluderas i hållbarhetsindexet Global Challenges (GCX)

Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX. Att samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM-SE är anledningen till upptagandet i indexet.

GCX omfattar 50 internationella aktier i företag som står för banbrytande bidrag till hanteringen av globala utmaningar som klimatförändringarna, säkerställandet av tillgång till rent dricksvatten, avskogning, biologisk mångfald, befolkningsutveckling, fattigdom och global styrning.Värdet på produkter och certifikat baserade på Global Challenges Index uppgår i dag till över 700 miljoner euro, vilket är ett bevis både på hur intresserad kapitalmarknaden är av verkligt hållbara investeringsmöjligheter och på indexets strålande resultat.

Initiativet till Global Challenges Index togs 2007 av Börsen AG, som driver börserna i Hamburg och Hannover. Övriga svenska bolag i GCX är Atlas Copco AB och BillerudKorsnäs AB.

"Certifieringarna är ett bra verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar projektutveckling och fastighetsförvaltning genom tydlig målstyrning. Att certifiera en byggnad är ett lagarbete och jag är därför extra glad och stolt över att arbetet uppmärksammas och premieras. Det fina är att resultatet gynnar hela vår affär och möjliggör bland annat grön finansiering," kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

4 sep 2020 12:00

För ytterligare information

Mia Häggström, hållbarhetschef , 08-555 148 54, mia.haggstrom@fabege.se    

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.