Populära sökningar

Fabege publicerar årsredovisningen för 2019

2019 avslutar tio fantastiska år för Fabege och fastighetsbranschen. 2010 hade Fabege 103 fastigheter på totalt 1 100 tkvm värderade till 27 Mdkr. Vid årsskiftet hade Fabege 87 fastigheter om totalt 1 255 tkvm, värderade till över 74 Mdkr. Under samma period har Fabeges aktie gått upp med 567 procent, samtidigt som NASDAQ Stockholms index ökat med 124 procent.

”Vid utgången av 2019 är vår genomsnittliga fastighet värderad till nästan en miljard kronor. Den är hållbarhetscertifierad och finansierad med gröna pengar. Alla våra finansiella nyckeltal stärktes under året och vi går in i det nya decenniet starkare än någonsin tidigare”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Läs mer om vår verksamhet i årsredovisningen som finns på vår webbplats www.fabege.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under mars månad.

Fabege AB (publ)

25 feb 2020 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergström@fabege.se

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)