Populära sökningar

Fabege vill se fler vinnare i klimatkampen

Flera av Sveriges fastighetsbolag befinner sig i den absoluta toppen i globala hållbarhetsrankingar och utmärkelserna är många. Det finns en risk att fokus hamnar på bedömningskriterier istället för att ständigt utmana branschen till att kritiskt granska resursanvändningen och en trygg samhällsutveckling. Fabege önskar att alla branschkollegor blir vinnare i klimatkampen och att branschen som helhet höjer ambitionerna.

I årets hållbarhetsredovisning som publiceras idag, presenterar Fabege nya tuffa hållbarhetsmål med förhoppning om att dessa blir branschstandard inom en snar framtid. Det är med handling och proaktivitet som de Globala målen för hållbar utveckling ska nås – inte minst gällande miljö, klimat och främjandet av social inkludering.

Under 2019 var energiförbrukningen i hela Fabeges bestånd 81 kWh/kvm i så kallad Atemp, det vill säga uppvärmd yta. Det är en siffra som för bara några år sedan uppfattades som onåbar och som ända fram till 2016 var kravnivå vid nyproduktion.

- "Vi har förstås gynnats av en sval sommar och en mild vinter, men det är ett systematiskt optimeringsarbete som ligger bakom den låga energiförbrukningen. Vi arbetar även kontinuerligt med solceller, effektoptimering och energieffektiviseringsprojekt, men slår oss inte till ro här utan vill fortsätta flytta fram positionerna tillsammans med branschen", Mia Häggström hållbarhetschef.

Fabeges nya mål är satt till 77 kWh/kvm och ambitionen är att nå denna lägre energinivå redan år 2023. Parallellt med fokus på energiområdet har Fabege hållbarhetscertifierat hela sitt förvaltningsbestånd och fortsatt väcka ett brett intresse för gröna hyresavtal hos kunderna. Målet är att alla kontrakt ska vara gröna hyresavtal och att samtliga lån ska vara gröna. Ett mål som är inom räckhåll relativt snart.

- "Det stora arbetet där branschen behöver jobba tillsammans är förstås resursanvändningen och materialvalen i våra nybyggnationer. Fokus har länge varit på energifrågan, men nu behöver vi även titta på klimatavtrycket i ett bredare perspektiv för att se hur vi kan bygga för framtiden", berättar Mia Häggström, hållbarhetschef.

Under 2020, kommer Fabege ställa krav på klimatanalyser från entreprenörerna för att inom kort sätta nya klimatmål för nyproduktionen.

- "Vår dröm är att vi tillsammans i branschen ska vara bäst på klimatfrågorna. Då är vi alla vinnare och framförallt kan våra barn då känna en trygghet i att vi som kan påverka samhället i stor utsträckning förstår det och faktiskt tar vårt ansvar", avslutar Mia Häggström, hållbarhetschef.

För mer information om Fabeges hållbarhetsarbete läs vår hållbarhetsrapport på www.fabege.se

Fabege AB (publ)

26 feb 2020 13:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, vd och koncernchef, 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se 
Mia Häggström, hållbarhetschef, 08-555 148 54, mia.haggstrom@fabege.se

Ladda ner Hållarhetsrapport 2019 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)