Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2020 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
  • att omvälja Anette Asklin, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson, Mats Qviberg samt nyval av Emma Henriksson. Eva Eriksson har undanbett sig omval.
  • att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande, representant för Backahill AB
  • Eva Gottfridsdotter Nilsson, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Thomas Ehlin, representant för Fjärde AP Fonden
  • Peter Guve, representant för AMF Pension


Tillsammans representerar valberedningen cirka 26 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB tisdagen den 2 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i slutet av februari 2020.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Forsén, Valberedningsordförande, 070-632 86 5


Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

14 feb 2020 07:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)