Populära sökningar

17 globala hållbarhetsmål i 1 park

Solna Business Park får nu ett färgglatt tillskott i form av en ny park. Syftet är att lyfta Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål och tillgängliggöra dem för alla. Dessutom kommer parken att bidra till mer liv mellan husen och ge Solna Business Park en ny destination att besöka.

Fabege har med hjälp av BIG – Bjarke Ingels Group, det danska arkitektkontoret som fått stor uppmärksamhet i hela världen med sina unika och spektakulära projekt, tagit fram en masterplan och utvecklingsidé för Solna Business Park. Startskottet blir parken, vars koncept tar stöd i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som kommer bidra till en mer aktiverad och levande gatumiljö där människan ges större utrymme.

Vi vill ge både barn och vuxna i alla åldrar en upplevelse med fokus på lek och lärande samt en möjlighet att stifta bekantskap med hållbarhetsmålen på ett konkret och roligt sätt. Vi är mycket glada att en privat aktör visar vägen både när det gäller att utveckla en stadsdel med hög ambitionsnivå och när det gäller att sätta en hållbar agenda, säger David Zahle, Partner och arkitekt hos BIG – Bjarke Ingels Group.

193 länder i världen har antagit FN:s Agenda 2030, den mest ambitiösa agendan någonsin för hållbar utveckling. Agendan inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och skapa ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. Detta ställer höga krav på bygg- och fastighetssektorn, och på Fabege är många av de globala målen numera hygienfaktorer i verksamheten.

Vi står ödmjuka inför att det krävs ett stort och fokuserat arbete inom de områden där vi har störst möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, och de globala målen är en stor del av vårt dagliga arbete. Men för att nå de målen måste alla bidra, och genom den nya parken hoppas vi kunna öka medvetenheten och kunskapen om det viktiga arbetet som behöver göras, säger Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef för Solna Business Park på Fabege.

Konceptet är utformat med olika element och installationer som på olika sätt kommer stödja och informera om alla 17 globala målen. För att göra dem lättbegripliga så har vi tagit hjälp av Good Life Goals, vars tolkning av målen går att applicera på såväl barn som vuxna, oavsett hur begränsad kontroll man har över sin egen livsstil.

2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 mål ska ledas av länder och hittills har fokus varit på åtgärder som vidtagits av regeringar, men vad kan individer göra? Detta var frågan när vi utvecklade The Good Life Goals. I parken kan besökarna bli inspirerade och ta reda på vad de kan göra på ett kreativt sätt, säger Andrea Norgren, co-lead One Planet Sustainable Lifestyles and Education Programme som utvecklade The Good Life Goals.

Solna Business Park står inför stora förändringar och under 2021 startar inte bara arbetet med parken, utan även satsningen med Parkhuset – innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan. Området är ett av Fabeges prioriterade stadsdelsprojekt och ska under de kommande åren omvandlas till ett nytt attraktivt område för både företag och boende. Den nya parken förväntas stå klar under augusti 2021 och blir en destination för den som vill stanna en kort eller längre stund, för att leka med barnen, utmana kollegorna på en padelmatch, äta lunch eller ta ett utomhusmöte.

Fabege AB (publ)

2 jun 2021 07:30

För ytterligare information


Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef Solna Business Park, 073-387 18 48, susanna.elvsen@fabege.se

Hanna af Sandeberg, Stads- och Fastighetsutvecklare, 073-387 18 98, hanna.af.sandeberg@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.