Populära sökningar

Delårsrapport jan-jun 2021

Stabilt kvartal med ökad aktivitet på hyresmarknaden och bra nettouthyrning. Även omförhandlingar bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt på bra nivåer. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte och projekten fortlöper enligt plan.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 422 Mkr (1407). I identiskt bestånd var intäkterna oförändrade i jämförelse med föregående år.
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 047 Mkr (1 046). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 1 procent (6).
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (74).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 715 Mkr (728).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 595 Mkr (1 525).
  • Nettouthyrning första halvåret uppgick till 56 Mkr (20). För andra kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 20 Mkr (5).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 046 Mkr (1 559), motsvarande 6:32 kr per aktie (4:73).

"Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 Mkr och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal.

Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an", säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q2-2021eller via följande telefonnummer: SE: +46 8566427 07, UK: +44333300 92 73, US+1833526 83 74.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00. Följ den via https://tv.streamfabriken.com/en-fabege-q2-2021 eller via följande telefonnummer:
Swe: +468519993 83, UK: +44333300 92 70, US: +163191314 22, Pin kod: 75 83 25 57#


Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl. 07:00 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2021 klockan 07:00 CET.

9 jul 2021 07:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef,  070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)