Populära sökningar

Delårsrapport jan-sep 2021

Tredje kvartalet visar på ökad aktivitet på hyresmarknaden och en mycket bra nettouthyrning. Perioden bjöd på ökade hyresintäkter och förbättrat driftsnetto i jämförelse med förra året. Värdetillväxten i fastighetsportföljen var god och projekten fortlöper enligt plan.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 143 Mkr (2 103). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 1 procent jämförelse med föregående år.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 616 Mkr (1 584). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 1 procent (7).
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 119 Mkr (1 104).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 475 Mkr (1 941).
  • Nettouthyrning uppgick till 130 Mkr (4). För tredje kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 74 Mkr (-16).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 3 142 Mkr (2 133), motsvarande 9:72 kr per aktie (6:50).

- Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt positiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.

- Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q3-2021 eller via följande telefonnummer: SE: +46 8566427 07, UK: +44333300 92 60, US+1833823 05 86.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00. Följ den via https://tv.streamfabriken.com/en-fabege-q3-2021 eller via följande telefonnummer:
Swe: +468505583 69, UK: +44333300 92 67, US: +1833249 84 03.

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 07:00 CET.

20 okt 2021 07:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela rapporten (pdf) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)