Populära sökningar

Fabege förvärvar mark för fortsatt långsiktig stadsutveckling i Solna

Fabege och Skanska Sverige förvärvar tillsammans cirka 150 000 kvadratmeter mark, som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Det skapar förutsättningar för en omfattande stadsutveckling med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser i anslutning till Solna Business Park och in i Huvudsta.

Nya möjligheter för stadsutveckling med gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser öppnar sig när Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Fabege förvärvar mark för att skapa cirka 52000 kvm kontorslokaler och cirka 10000 kvm bostäder. Köpeskillingen för marken uppgår till cirka900 Mkr och den kommer att erläggas till Solna stad vartefter de nya stadskvarteren uppförs. Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och den nya bebyggelsen planeras att uppföras under perioden 2030 – 2040.

"Utvecklingen av centrala Huvudsta är Solnas i särklass största och mest komplicerade stadsutvecklingsprojekt, i och med att järnvägen förläggs i tunnel och kantas med ny bebyggelse. Därför känns det tryggt att samarbeta med två aktörer som har stor erfarenhet av stadsutveckling i komplexa storstadsmiljöer," säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Kommunstyrelsen i Solna förväntas den 29 mars 2021 besluta om överenskommelsen. Förslaget till detaljplan är föremål för samråd under våren 2021.

"Tillsammans med vår nuvarande utveckling av Arenastaden, Haga Norra och Solna Business Park utgör markförvärvet ett naturligt tillskott som bidrar till nya värdeskapande möjligheter i Solna på längre sikt. Det geografiska läget och Solnas många kvaliteter gör att vi gärna stärker vårt innehav i området", säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.

150000 kvadratmeter mark för nya bostäder, förskolor och arbetsplatser
Utöver Fabeges förvärv av mark för kontor och bostäder, både i anslutning till intunnlingen av järnvägen i Huvudsta och i anslutning till Solna Business Park, kommer Skanska Sverige förvärva mark för att uppföra cirka 85000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt två förskolor och en gruppbostad för LSS-boende.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station.

Fabege AB (publ)

19 mar 2021 08:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och Fastighetsutveckling, tel 070-420 22 30, charlotte.liliegren@fabege.se

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.