Populära sökningar

Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

2020 går till historien som ett speciellt år präglat av den pågående pandemin. Året som började väldigt bra kom sedan att innebära stora anpassningar för oss alla på det personliga planet och för samhället i stort. Vid årsskiftet hade Fabege 94 fastigheter om totalt 1 245 tkvm, värderade till över 76 Mdkr. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 12,5 procent till 3,60 kr/aktie.

”2020 var ett annorlunda, märkligt och ibland besvärligt år. Mycket tid har ägnats åt dialog med våra kunder. Vi är övertygade om att vårt fokus på Stockholm och främst kontorsfastigheter är ett framgångsrecept även i framtiden”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Läs mer om vår verksamhet i års- och hållbarhetsredovisning för 2020 som finns på vår webbplats www.fabege.se/arsredovisning2020.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisning för 2020 kommer att publiceras under mars månad.

Fabege AB (publ)

1 mar 2021 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se
Peter Kangert, IR-ansvarig, telefon 08-555 148 40 eller peter.kangert@fabege.se

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.