Populära sökningar

Fabege skriver markanvisningsavtal i Flemingsberg

Fabege och Huddinge kommun har tecknat avtal om markanvisningar i Flemingsbergsdalen.  Avtalet innebär att Fabege får ensamrätt att förhandla med kommunen om markförvärv och exploatering med utgångspunkt i att Fabege ska exploatera marken i enlighet med det gällande planprogrammet.

Parternas avsikt är att markanvisningsområdena ska omfattas av nya detaljplaner. Det aktuella området omfattar totalt ca 220000 kvm varav 190000 kvm avser kommersiella ytor och 30000 kvm avser bostäder. Baserat på överenskomna priser och den uppskattade fördelningen mellan kommersiellt och bostäder beräknas den totala köpeskillingen uppgå till drygt 800 Mkr.

Som en följd av markanvisningsavtalet kommer Fabege att erlägga en tilläggsköpeskilling till WA Fastigheter om 270 Mkr.

"Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktigasteg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun", kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Idag samlar Flemingsberg cirka 15000 boende, högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter, och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i utbudet av framförallt arbetsplatser mellan norra och södra Stockholm. Utvecklingsplanerna för hela Flemingsbergsdalen omfattar totalt över 1 miljon kvadratmeter avsedda för både bostäder och kommersiellt bruk.

Visionen för år 2050 är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och attraktivt boende. En inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö.

Fabege AB (publ)

12 mar 2021 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Klaus Hansen Vikström, extern vice VD, tel 070-239 34 81, klaus.hansenvikstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.