Populära sökningar

Grönt Fabege enligt CICERO

CICERO Shades of Green har genomfört en oberoende utvärdering av Fabege ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar att 95 procent av Fabeges intäkter och investeringar 2020 klassats som gröna. Vidare har Fabege av CICERO erhållit högsta betyg, excellent, vid utvärdering av bolagets styrning inom hållbarhet.

Enligt CICEROs bedömning har Fabege en omfattande hållbarhetsstrategi med ambitiösa klimatmål.

CICERO Shades of Green utvärderar obligationer och aktier ur ett hållbarhetsperspektiv. Metodiken vid bedömning av aktier bygger på en kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela verksamhet där både intäktsströmmar och investeringar klassificeras i tre nyanser av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid. I utvärderingen bedöms även bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet.

  • Resultatet visar att det är uppenbart lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill bidra positivt till en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholmsregionen och Fabege har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudanden. Vi har kommit långt men är ödmjuka inför att bygg- och fastighetssektorns nödvändiga klimatomställning kommer att prägla vårt arbete under lång tid, kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

I november 2020 rankades Fabege som global ledare inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i GRESBs (Global Real Estate Sustainability Benchmark) årliga utvärdering av fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Och i december uppnåddes målet 100 procent grön finansiering.

  • Vi får idag allt fler frågor från investerare på aktiemarknaden om vår strategi och våra målsättningar inom hållbarhet. CICEROs uttalande är ett fint betyg på att vi är på rätt väg och stärker oss i utmaningen att bidra till att Parisavtalets mål uppnås, kommenterar Åsa Bergström, CFO på Fabege.

Några av Fabeges hållbarhetsmål:

  • Klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) år 2030
  • Indirekta utsläpp (scope 3) ska halveras till år 2030
  • Miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen 100 % (idag 100%)
  • Grön finansiering ska vara 100 % (idag 100%)
  • Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 77 kWh/kvm, (idag 81 kWh/kvm)

Fabege AB (publ)

14 jan 2021 07:50

För ytterligare information

Mia Häggström, hållbarhetschef, tel 08-555 148 54, 0733-87 18 54, mia.haggstrom@fabege.se
Åsa Bergström, CFO, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.