Populära sökningar

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 26 april där Fabeges delårsrapport jan-mar 2021 presenteras

Måndagen den 26 april 2021 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2021. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-mars 2021. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 11:00 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q1-rapport-2021

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE: +46 8566427 07, UK: +44333300 90 32, US+1833249 84 06

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

19 apr 2021 07:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)