Populära sökningar

Parkhuset – innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan

I ett traditionellt nybyggnadsprojekt släpps det idag ut ca 450 kg CO[2]/kvm. Nu påbörjar Fabege projekteringen av Parkhuset i Solna Business Park som förväntas uppnå ett utsläpp på 225 CO[2]/kvm – en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

För att uppnå en halverad klimatpåverkan kommer bl a byggdelar från ett rivningsprojekt i Solna Business Park att återbrukas. Tillsammans med RISE, NCC och Codesign har en utredning gjorts för att säkerställa att delar från betongstommen kan återbrukas i nybyggnationen av Parkhuset. Ett preliminärt resultat av utredningen visar att ca 3 500 kvm håldäckselement kan återbrukas, vilket motsvarar en besparing på ca 300 ton CO2. Dessutom byggs Parkhuset med trästomme och med klimatsmarta materialval genom hela projektet. På så sätt kan vi sänka utsläppen till 225 CO2/kvm.

- Vi har precis färdigställt Skandinaviens första nollenergi-hotell – nu höjer vi ribban ytterligare med ett av Sveriges mest intressanta nybyggnadsprojekt. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och branschen som helhet, men ser samtidigt på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet., säger Stefan Dahlbo, vd på Fabege.

Parkhuset blir pilotprojekt i dubbel bemärkelse – både som första projekt att projekteras i Solna Business Parks kommande omvandling, men även som första projekt ut i forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Återhus möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, och fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation. Projektet består av 13 samverkanspartners och utförs med stöd från Vinnova.

- Vi har satt höga hållbarhetsmål på Fabege om att nå ett halverat klimatavtryck till 2030. När vi nu tillsammans med Återhus får en chans att testa att uppnå en halverad klimatpåverkan för ett nybyggnadsprojekt redan idag så ser vi ingen anledning att vänta. Vi vill inte bara utmana oss själva utan hela branschen, och vi hoppas att vi med Parkhuset även kan inspirera andra att tänka utanför boxen, säger Erik Dahlström, Chef för nyproduktion och ansvarig för Återhus på Fabege.

Solna Business Park står idag inför stora förändringar och ska under de kommande åren omvandlas till ett nytt attraktivt område för både företag och boende. Parkhuset – ett 8 våningar högt kontorshus på ca 31 000 kvm BTA – blir första projektet ut att projekteras. Här finns det en unik chans som kund att i tidigt skede vara med och sätta sin egen prägel och göra den stora omställningen gällande arbetssätt, kontorets roll, klimatpåverkan och trivsel.

18 mar 2021 07:30

För ytterligare information


Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se

Erik Dahlström, Chef för nyproduktion och ansvarig för Återhus, tel 070-589 57 79, erik.dahlstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.