Populära sökningar

Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser!

Vi är oerhört glada och stolta över att vi är på plats 22 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer. Trots tuffa tider med pandemi och hemarbete ökade vårt Trust Index på medarbetarundersökningen 2021 med 9 procent och ligger nu på ett index på 86. Med en svarsfrekvens på 100 procent bland våra medarbetare känner vi en extra stolthet över det resultatet.

I 2021 års medarbetarundersökning förbättrade vi resultatet på i stort sett alla frågor. Det ser vi som ett bevis på att vi tagit till oss tidigare års resultat och jobbat med de områden där vi sett en förbättringspotential.

- Jag är så glad över att vi idag fått ett kvitto på vilket fantastiskt företag Fabege är. Vi är ingenting utan våra medarbetare och jag som VD är stolt varje dag över det vi gör och det vi står för. Vi har fem starka värdeord som är vårt dna och som vi lever efter dagligen oavsett om jag jobbat här i ett halvår eller i 30 år. Det har skapat en fantastisk kultur och det är vår framgång, Stefan Dahlbo VD.

Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™ och Great Place to Works bedömning av organisationens processer och kultur för att skapar en miljö som attraherar och behåller talanger.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022
Sveriges Bästa Arbetsplatser™ bygger på en grundlig genomgång av företagskulturen där organisationen bedöms utifrån två perspektiv; medarbetarnas upplevelse av arbetsplatskulturen och organisationens insatser för att skapa en riktigt bra arbetsplats. Great Place to Work® använder två metoder i utvärderingen av Sveriges Bästa Arbetsplatser™. Graden av tillit, stolthet och gemenskap mäts i medarbetarundersökningen Trust Index™, som består av 60 påståenden som medarbetarna får ta ställning till. I en Culture Audit™ ställs öppna frågor till beslutsfattarna som får redovisa för vilken HR- och ledarskapspraxis och hur den skapar en miljö som attraherar och behåller talanger.

31 mar 2022 16:30

För ytterligare information

Gunilla Cornell, HR-chef, tel 070-880 47 67, gunilla.cornell@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.