Populära sökningar

Fabege bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2021

Måndagen den 7 februari 2021 klockan 12:00 (CET) offentliggörs Fabeges bokslutskommuniké 2021. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag.  

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges bokslutskommuniké 2021. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 15:00 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q4-2021

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE: +46 850 55 83 72, UK: +44333300 92 74, US+1646722 49 56

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

31 jan 2022 10:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se