Populära sökningar

Fabege tar hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus

Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden. Hållbarhetshuset består av ca 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen.

Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege i samarbete med entreprenören Zengun. Projektet är en del av det Vinnova finansierade forskningsprojektet Återhus – att bygga hus av hus där 14 samverkansparter utvecklar metoder, processer och verktyg för att möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Hållbarhetshuset på 1 000 kvm inrymmer kontor, mötesytor och showroom och har därmed en funktion både som etableringskontor och som mötesplats för att skapa kunskap kring projektet och återbruk.

Det finns ett stort intresse kring att bygga hus av hus och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter. I klimatfrågorna ska det inte finnas konkurrens, utan här bör alla hjälpas åt för att driva branschen framåt och bidra till klimatmålen, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.

Det här projektet är bara början på en lång resa för ökad hållbarhet. Fabeges ambition är att bredda paletten av material som återbrukas. Hållbarhetshuset är exempelvis det första projektet i Sverige med återbrukade stommar, i form av HDF-bjälklag. Ökat återbruk av material är viktigt för minskad klimatpåverkan, och kan också ha ett positivt värde för energi- och vattenförbrukning och ha ekonomiska och historiska värden.

Hållbarhetshuset består av 70 procent återbrukat material vilket innebär ett minskat klimatavtryck med 105 ton CO2, jämfört med om man hade byggt huset med nya material.

Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt . Vi ser fram emot att dela våra lärdomar med branschen och att fortsätta återbruka i större skala i framtiden, berättar Emilie Larsson, projektchef på Fabege.

Fabege AB (publ)


3 nov 2022 07:00

För ytterligare information

Emilie Larsson, projektchef Fabege, +46 72-202 42 88, emilie.larsson@fabege.se
Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege, +46 73-387 18 54, mia.haggstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.