Populära sökningar

Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 8 juli Fabeges delårsrapport jan-jun 2022 presenteras

Fredagen den 8 juli 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-juni 2022. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 11:00 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
www.fabege.se

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE +46 8 566 427 05 UK: +44 3333 009 265 US: +1 631 9131 422 Pin kod: 71322333#

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

27 jun 2022 11:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)