Populära sökningar

Över 80% reser klimatsmart till och från Arenastaden

En ny omfattande resvaneundersökning visar att en övervägande majoritet av medarbetarna i Arenastaden reser utsläppseffektivt till stadsdelen genom kollektivtrafik, cykel, promenad, laddbar bil, moped eller elsparkcykel. Andelen laddbara bilar har ökat med 22% sedan mätningen 2019. Trots dessa höga siffror finns en ambition hos både företag och medarbetare i Arenastaden att ytterligare öka andelen hållbart resande.

Resvaneundersökningen genomfördes under försommaren 2022 bland de cirka 22 000 medarbetare som har sin arbetsplats i Arenastaden. Undersökningen visar bland annat att förbättrad kollektivtrafik och satsningar på cykelinfrastruktur skulle kunna få ännu fler av dem som arbetspendlar att avstå från bilen.

Resultatet visar en glädjande minskning av klimatavtrycket med 46% sedan basmätningen 2019 där ökad andel elfordon och cyklister/gånggängare samt ett mer flexibelt arbetssätt är de tre främsta förklaringarna till utsläppsminskningen. Arenastaden har genom detta de lägsta utsläppen från arbetspendling per capita i de hittills tio stadsdelar och företagsområden som genomfört CERO-analyser enligt docent Markus Robèrt vid SEED, Strategic Sustainability Studies vid KTH.

- Vi är mycket glada över att, tillsammans med företagen och medarbetarna i stadsdelen, ha kommit ännu ett steg närmare vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege har tillsammans med ICA, Siemens, Carlsberg Sverige, SEB, Apoteket, Telia, Unibail Rodamco Westfield och Vattenfall startat ett nätverk som, i nära relation med kommunen, Keolis och MTR, kommer fortsätta arbetet enligt framtagen handlingsplan för att säkerställa att stadsdelen går i takt med de globala klimatmålen om halverade utsläpp av växthusgaser till 2030. Exempel på planerade åtgärder är fortsatt utbyggnad av laddplatser för elfordon, förbättrade cykelvägar, nya och/eller förbättrade kollektivtrafikförbindelser samt breddat utbud av delningstjänster för bilar, el-mopeder och elcyklar.

- Arenastaden har vuxit fram som ett gott exempel på hur en kraftfull aktörsdriven förändringsprocess mot ett hållbart transportsystem kan se ut, där fastighetsägare i samarbete med företag enas om att gemensamt adressera Parisavtalets klimatmål, kartlägga medarbetarnas resandesituation samt att identifiera en optimerad kombination av åtgärder genom en vetenskapligt utvecklad metodik som grundas i statistisk beteendeanalys. Arenastaden utgör nu ett benchmark-exempel både i Sverige och internationellt, säger Markus Robèrt, docent KTH och grundare av CERO.

Fabege AB (publ)

För mer information om CERO

www.cero.nu

 

29 aug 2022 07:30

För ytterligare information

Mia Häggström, Hållbarhetschef, 0733-871854 or mia.haggstrom@fabege.se
Markus Robèrt, docent på SEED – Strategic Sustainability Studies vid KTH, 070-7671241

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.