Populära sökningar

Delårsrapport jan-mar 2023

Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen blev svagt negativ med 12 Mkr men nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,12 procentenheter vilket ledde till att oreali­serade värdeförändringar uppgick till -2 110 Mkr. 

Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen blev svagt negativ med 12 Mkr men nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,12 procentenheter vilket ledde till att oreali­serade värdeförändringar uppgick till -2 110 Mkr.

 • Hyresintäkterna ökade till 829 Mkr (762). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före­gående år
 • Driftsöverskottet ökade till 598 Mkr (554). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 8 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 187 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 22 Mkr.
 • Räntenettot uppgick til -221 Mkr (-127).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 351 Mkr (381).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till –2 110 Mkr (2 159).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till –1 584 Mkr (2 782), motsvarande –5:04 kr per aktie (8:69).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till –12 Mkr (8).
 • Soliditeten uppgick till 48 procent (49) och belåningsgraden uppgick till 40 procent (38).

Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är hög med ökad omsättning men fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningen från årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar, säger Stefan Dahlbo, VD.

Under början på året har hyresintäkterna och driftöverskottet ökat, samtidigt som de stigande räntorna medfört högre finansieringskostnader och stigande avkastningskrav i värderingarna. Vår portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen samt en bra tillgång på kapital ger oss stabilitet och möjlighet att ta oss an de utmaningar och möjligheter som marknaden erbjuder, avslutar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 10.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/sv-fabege-q1-2023 eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 50 51 63 86 Eng: +44 20319848 84 USA: +1412317 6300
Pinkod: 9234836#

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 13:00.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/eng-fabege-q1-2023 eller via följande telefonnummer: Sve +46 8 50 51 63 86 Eng: +44 20319848 84 USA: +1412317 6300
Pinkod: 805935#

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 07:30 CET.

26 apr 2023 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se