Populära sökningar

Delårsrapport jan-sep 2023

Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Förvaltningsresultatet minskade något främst beroende på högre räntenetto. Orealiserade värdeförändringar uppgick till -5,4 Mdkr drivet av högre avkastningskrav.  

 • Hyresintäkterna ökade till 2 539 Mkr (2 251). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 12 procent i jämförelse med samma period före­gående år.
 • Driftsöverskottet ökade till 1 900 Mkr (1 667). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 13 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (74).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 486 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 23 Mkr.
 • Räntenettot uppgick till –725 Mkr (–423).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 113 Mkr (1 138).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till –5 415 Mkr (3 506).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till –3 527 Mkr (5 105), motsvarande –11:21 kr per aktie (16:05).
 • Nettouthyrningen uppgick till –3 Mkr (69).
 • Soliditeten uppgick till 47 procent (51) och belåningsgraden uppgick till 42 procent (36)

- Vi såg ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott som nästan mötte ökade räntekostnader. Ränteutvecklingen har lett till högre avkastningskrav och fortsatt press på fastighetsvärdena, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

- Tillgången till kapital har förbättrats, både via en fortsatt stark bankmarknad och en allt starkare kapitalmarknad. Däremot upplever vi att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är mer avvaktande under hösten men med fortsatt stabila hyresnivåer, avslutar Stefan Dahlbo, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/swe-fabege-q3-2023

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200966
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:30.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/eng-fabege-q3-report-2023

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006046
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 klockan 07:30 CET.

19 okt 2023 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela rapporten Kv3 2023_sv (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)