Populära sökningar

Fabege är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2023

Vi är oerhört stolta över att Fabege avancerar till plats 20 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer i Great Place To Works årliga medarbetarundersökning. Fabeges Trust Index har haft en stadig ökning de senaste åren och ligger nu på 87. Vi känner en extra stolthet över resultatet med hänsyn till att svarsfrekvensen uppgår till 100 procent.

Liksom vid tidigare års undersökningar har vi förbättrat vårt resultat ytterligare, vilket är ett fint bevis på det värdegrundsarbete som bedrivs i den dagliga verksamheten.

Allt sammantaget tycker hela 98% av medarbetarna att Fabege är en mycket bra arbetsplats.

- Jag är glad över att vi ännu en gång har fått ett kvitto på vilket fint bolag Fabege är och vi är ingenting utan våra medarbetare. Vi har en fantastisk företagskultur och arbetar med att utvecklas i takt med vår omvärld, säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

- Vi är ett värderingsstyrt bolag, där företagskulturen genomsyrar allt vi gör. Det har dock inte skett automatiskt, vi har arbetat dedikerat med vår värdegrund under lång tid, säger Gunilla Cornell, HR-chef på Fabege.

Great Place To Work® är världens största medarbetarundersökning och resultatet fås fram genom en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar. Undersökningen bygger på 63 påståenden som delas in i fem dimensioner; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. De 63 påståendena slås sedan samman för att mäta den grad av tillit som de anställda upplever. Detta värde blir företagets Trust Index.

24 mar 2023 14:31

För ytterligare information

Gunilla Cornell, HR-chef, tel 070-880 47 67, gunilla.cornell@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.